Centrum Studiów Otwartych
 
      Powstało w roku akademickim 1989/90. Jest jednostką pozawydziałową, podległą rektorowi UAM. Kontynuuje tradycję odczytów i wykładów uniwersyteckich przeznaczonych dla mieszkańców Poznania i Wielkopolski. Celem jego działalności jest poszerzanie wiedzy naukowej i rozwijanie zainteresowań słuchaczy przez bezpośredni kontakt z przedstawicielami różnych dziedzin nauki, popularyzowanie najnowszych osiągnięć i przybliżenie warsztatu twórczego pracy naukowej szerszym kręgom odbiorców. Pierwszym dyrektorem Centrum, powołanym przez rektora prof. dr. hab. Jacka Fisiaka został prof. dr hab. Wojciech Skrzydlewski. W semestrze letnim roku akademickiego 1996/1997 rektor prof. dr hab. Stefan Jurga powołał na dyrektora Centrum prof. dr. hab. Waldemara Łazugę.
       Wykłady otwarte są prowadzone na poziomie uniwersyteckim. Wymagają od słuchaczy aktywności poznawczej i pewnego przygotowania. Udział w nich jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnikami są przeważnie uczniowie i nauczyciele szkół średnich, ale zdarzają się również studenci, doktoranci i osoby starsze.

      Od roku akademickiego 2002/03 dyrektorem Centrum Studiów Otwartych jest prof. UAM dr hab. Jacek Sójka, dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa UAM.

 

Dyrektor:
prof. UAM dr hab. Jacek Sójka
Pracownicy:

mgr Piotr Firych
mgr Ewa Jeleń-Kubalewska

 

strony internetowe, differentiau, headbody, poznan